Drodzy Rodzice, informujemy, że od 06.04.2021 r., nasze przedszkole będzie czynne dla dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla dzieci, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach leczniczych, w ratownictwie medycznym, realizują zadania publiczne dot. covid19, pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek, wykonują działania ratownicze, są zatrudnieni w pomocy społecznej, w ogrzewalniach i noclegowniach, w placówkach zapewniającym opiekę osobą niepełnosprawnym i przewlekle chorym, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w formach opieki nad dziećmi do lat 3, w jednostkach systemu oświaty (zgodnie z Rozporządzeniem MEN dot. funkcjonowania przedszkola, z dnia 26.03.2021 r., paragraf 2, ustęp 4). W przypadku zgłoszenia dziecka na pobyt w przedszkolu koniecznie prosimy o kontakt z dyrekcją przedszkola tel.883 935 566.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *