PLAN DNIA NIEPUBLICZNEGO ANGLOJĘZYCZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI „KAJTUŚ” W RYBNIKU

7:00 – 8:45: schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne zgodne z inicjatywą dzieci, zabawy integrujące dzieci.

8:45 – 9:00: przygotowanie do śniadania.

9:00: śniadanie, czynności higieniczne.

9:30 – 12:00: zajęcia wychowawczo-dydaktyczne:

  • zajęcia dydaktyczne z realizacją podstawy programowej
  • zajęcia z materiałem Montessori
  • wydarzenia miesiąca, dni tematyczne, występy, akademie
  • wizyty zaproszonych gości
  • przedstawienia teatralne, audycje muzyczne, warsztaty
  • język angielski
  • religia dla dzieci starszych
  • zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczno-ruchowe
  • spacery, zabawy na placu zabaw
  • czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12:00 – 12:30: obiad, czynności higieniczne.

12:30 – 14:00: leżakowanie w młodszych grupach, relaks przy muzyce klasycznej, bajkoterapia, zabawy dowolne (grupy starsze).

14:00 – 14:30: podwieczorek, czynności higieniczne.

14:30 – 16:30: zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy i gry stolikowe, zabawy na podwórku, odbieranie dzieci z przedszkola.