Przypominamy także, że przysługuje Państwu zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8. na okres zamknięcia placówek. Wystarczy u swojego pracodawcy złożyć stosowny druk bez konieczności wizyty u lekarza.

Oświadczenie ZAS-36 – Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat.

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36