Czy chcesz, aby Twoje dziecko doskonaliło swoją aktywność na każdym polu?

W myśl zasady: „Pomóż zrobić mi to samemu” pragniemy zapewnić dzieciom wygodne warunki zabawy, zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności poprzez odkrywanie i eksperymentowanie zgodnie z pedagogiką Montessori. Każda istota jest pewną indywidualnością, która posiada silną potrzebę rozwoju, dlatego na pierwszym planie stoi dziecko i jego wychowanie. Wychowawca jest u nas przewodnikiem, który z szacunkiem obserwuje postępy i trudności dziecka.