OŚWIADCZENIA

 

Niniejszym oświadczam, że

1. Dziecko jest zdrowe i w domu nikt nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

 

…………………..podpis rodzica/opiekuna

 

2. O zmianach dotyczących zdrowia dziecka i jego rodziny niezwłocznie poinformuję dyrektora Przedszkola.

                                                                               …………………..podpis rodzica/opiekuna

 

3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka po wejściu do przedszkola oraz  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 

…………………..podpis rodzica/opiekuna

4. Oświadczam, że zapoznałem się z procedurą funkcjonowania Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Montessori Kajtuś w Rybniku, z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnej na stronie internetowej przedszkola Kajtuś.

 

…………………..podpis rodzica/opiekuna