Zebranie organizacyjne w roku szkolnym 2019/2020 odbedzie się:

11 września tj. środa o godz. 17.00 dla Rodziców dzieci z grup Słoneczka i  Pszczółki

12 września tj. czwartek o godz. 17.00 dla Rodziców dzieci z pozostałych grup.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne.