tytuł projektu:  „ Doskonalenie umiejętności każdego dziecka  w Przedszkolu Montessori Kajtuś”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Społeczny)

Drodzy Rodzice, informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu na rozbudowę przedszkola, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest to dla nas bardzo ważna inwestycja. Dzięki wykonanym pracom:

– zapewnimy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,

– zwiększymy liczbę miejsc wychowania przedszkolnego, dostosujemy pomieszczenia do potrzeb dzieci,

– doposażymy bazę środków dydaktycznych,

– doposażymy plac zabaw w bezpieczną nawierzchnię i urządzenia do zabawy,

– udoskonalimy umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,

– rozszerzymy ofertę o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

Informujemy, że Przedszkole Kajtuś będzie przeniesione na czas wakacji (lipiec, sierpień) do lokalu zastępczego, który mieści się w MDK przy ul. Chabrowej 11  w Rybniku. Szczegółowych informacji udziela dyrekcja i nauczyciele przedszkola.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość  i cierpliwość przy oczekiwaniu na ponowne otwarcie przedszkola.